Home / Over ClimaComfort / Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wij hechten veel waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Bij de productie van matrassen maakt onze producent Maxtras zoveel mogelijk gebruik van materialen die op een verantwoorde manier zijn gewonnen. Waar mogelijk maken wij gebruik van materiaal dat lokaal wordt gewonnen of geproduceerd. Maxtras produceert ClimaComfort matrassen naar eer en geweten en hecht zeer veel waarde aan de duurzaamheid van het matras.

Duurzame matrassen

De fabriek in Wijchen heeft uitsluitend lokale medewerkers in dienst. Zo voorkomen we veel vervoerskilometers. We nemen deze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus en dragen zo bij aan een beter (leef)klimaat. ClimaComfort matrassen zijn zo niet alleen goed voor uw nachtrust maar ook niet extra belastend voor het klimaat en de leefomgeving.

Lokale matrasspecialisten die maatschappelijk verantwoord ondernemen

ClimaComfort versterkt  de binding met uw omgeving door uitsluitend samen te werken met speciaal geselecteerde, lokale matrasspecialisten. Daarnaast steunt ClimaComfort regionale verenigingen en initiatieven. Uw nachtrust verdient een ClimaComfort matras, vooral na een pot voetbal of een stevige vergadering.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoort bij ClimaComfort zoals klimatisering bij onze matrassen hoort. Bij elke bedrijfsbeslissing maken we een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan, en we houden hierbij altijd rekening met onze omgeving en de duurzaamheid van onze producten.